• Editorial •

Kto už dnes nemá maslo na hlave? To je názov hry, ktorej premiéru odohral púchovský divadelný súbor Makyta vlani uprostred októbra vo svojom domovskom stánku a ktorá bola napísaná na motívy legendárneho Gogoľovho Revízora. Divadelnú premiéru nevidel ani jeden z vedúcich funkcionárov nášho mesta. Blízko k tomu mala hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ktorá počas premiéry na vrchnom poschodí oslavovala svoju šesťdesiatku. Je pravda, že v tom čase jej chýbal k funkcii ešte povestný krôčik. O dva týždne ju poslanci zvolili na najbližších šesť rokov za hlavnú kontrolórku. Alebo ak chcete - revízorku.

Ak by "Revízora" v podaní pú- chovských hercov videla, možno by hneď v decembri zareagovala inak na poslaneckú žiadosť Miroslava Kubičára vykonať kontrolu efektívnosti poskytovania právnych služieb na radnici a v mestských spoločnostiach zo strany advokátskej kancelárie Antona Školeka. Namietala, že s vykonaním takejto neplánovanej kontroly síce nemá problém, ale mohli by ňou byť ohrozené časové lehoty inej - plánovanej - kontroly. Bolo na poslancoch, aby rozhodli, či funkčne ešte čerstvá hlavná kontrolórka dostane prácu navyše. Našli sa štyria takí, ktorí to nevedeli posúdiť a hlasovania sa zdržali, ale aj štyria iní, ktorí to striktne odmietli. Asi nikoho neprekvapí, že to bolo zohraté poslanecké kvarteto Ranik - Melišík - Bršiak - Kubiš. Ruku do ohňa, že by ho rozšíril aj poslanec Lako, ale ten na mestskom zastupiteľstve chýbal.

Hlavná kontrolórka zostala nemá aj v apríli, keď s podobnou žiadosťou na kontrolu výdavkov za právne služby vystúpil ďalší z poslancov Rudolf Marman. Až augustová kontrola nezákonnosti vysielania Púchovskej televízie ju donútila siahnuť po jednej zo zmlúv o právnych službách z dielne Antona Školeka. A čuduj sa svete - Anton Školek bude musieť vrátiť sumu 2 200 eur za obdobie, kedy bola zmluva neúčinná, ale on si napriek tomu fakturoval paušálne platby. A jeho verný spolusediaci na rokovaniach mestského zastupiteľstva Miloš Svoboda mu ich bez rozpakov uhrádzal.

Čo sa učia deti v škole o Gogoľovom Revízorovi? Učia sa, že hra pojednáva o hlúposti, obmedzenosti, pokrytectve a túžbe po peniazoch. O tom, že človek môže úspech dosiahnuť iba čestným spôsobom a nikdy nie pretvárkou, podvodmi, klamstvom a neúprimnosťou. A spomeniete si, ako sa volá mešťanosta, ktorý sa pred revízorom chce ukázať ako dokonalý človek, hoci má na svedomí veľa nečestných skutkov a podlostí? Nuž, volá sa Anton Antonovič...

Rado Varga