• Editorial •

Všetkého veľa škodí, povedali si na púchovskej radnici. Aj transparentnosti, aj otvorenosti. Po tri a pol roku sa dvere v rokovacích miestnostiach komisií mestského zastupiteľstva pred verejnosťou opäť zatvárajú. Otvorili sa v polovici roka 2015, kedy na návrh poslanca Lukáša Ranika mestské zastupiteľstvo odhlasovalo novelu rokovacieho poriadku, ktorá zabezpečovala prístup verejnosti na rokovania komisií. Nie všetci predsedovia komisií sa s účasťou občanov na rokovaniach dokázali vyrovnať. Predseda ekonomickej komisie Daniel Lako prakticky od začiatku označoval rokovania svojej komisie za neverejné, predseda komisie športu Miroslav Bučko už ani nezverejňoval pozvánky, nieto ešte zápisnice z rokovania.

Primátorka Katarína Heneková sa pri obhajobe nových pravidiel rokovania komisií skrývala za poslancov, ktorí ju údajne o vylúčenie verejnosti z rokovaní požiadali. Priamo na mestskom zastupiteľstve sa však do diskusie neprihlásil ani jeden taký, ktorý by takúto zmenu obhajoval. To skôr sa našli hlasy tých, ktorí boli za zachovanie prístupu verejnosti na rokovania. Druhým argumentom bola skratka GDPR - strašiak všetkých právnických subjektov, ktoré musia po novom chrániť osobné údaje viac ako svoj majetok.

Takýmto argumentom by sa dalo veriť v prípade, že by išlo o celoslovenský problém a vo všetkých mestách by naraz museli meniť rokovacie poriadky komisií. Očividne však nejde o celoslovenský problém, ide o problém čisto púchovský. Osobné údaje sa predsa dajú chrániť presne tak ako doteraz. Program rokovania býva rozdelený na verejnú a neverejnú časť. Alebo sa nájde nejaký odvážlivec, ktorý bude tvrdiť, že aj pri rozhodovaní o zmene dopravného značenia na križovatke, ktoré napríklad posudzuje dopravná komisia, sa pracuje s osobnými údajmi?

Verejnosť prítomnú na rokovaniach komisiách netreba vnímať ako prekážku. Sú príklady z minulosti, kedy prítomní občania svojim názorom v mnohom pomohli. Naposledy Michal Bizoň na výjazdovom rokovaní stavebnej komisie poradil prítomným, aby pri vysporiadavaní pozemkov pod včelnicou zobrali do úvahy aj pozemky medzi obytnými domami na Ulici 1. mája, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Nikomu z členov komisie, ani z pracovníkov mestského úradu to neprišlo na um. Iba občanovi Michalovi Bizoňovi. Ten však nie je vnímaný ako občan, ale ako bývalý Henekovej protikandidát. A teda jedným slovom - protivník.

Rado Varga